przedszkole

Edukacja przedszkolna

Dziecko w pierwszych latach rozwija się bardzo szybko i jednocześnie intensywnie. W tym czasie tworzą się umiejętności fizyczne, intelektualne i społeczne, dlatego istotne jest, żeby w tym czasie było ono objęte wychowaniem przedszkolnym.

W naszym kraju tego typu edukacją objęte są dzieci od trzeciego roku życia, do momentu pójścia do szkoły podstawowej. Niezwykle korzystne dla rozwoju małego człowieka jest, żeby już w wieku trzech lat, przebywał w przedszkolu chociaż kilka godzin dziennie.

Rozwój w grupie

Regularne zajęcia przedszkolne rozwijają samodzielność dziecka i kształtuje emocjonalną dojrzałość. Uczy się ono funkcjonować w grupie, w której są jego rówieśnicy. Nabywa w ten sposób umiejętność przestrzegania ustalonych norm i praw. Ponadto zaczyna rozumieć, że nie jest już centralną postacią w grupie osób, jak to najczęściej bywa w domu, dlatego wyrabia w sobie cierpliwość w oczekiwaniu na swoją kolej i zaczyna rozumieć, że oprócz praw ma także obowiązki podobnie jak inne dzieci. Kontakt z nimi poszerza u dziecka zasób słów, a także poprawia umiejętność formułowania myśli.

Wychwytywanie różnic

Przebywanie dziecka w przedszkolu ma na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości czy też opóźnień w rozwoju. Pewne różnice między poszczególnymi dziećmi, można na tym etapie bezproblemowo zniwelować odpowiednim programem i czasem indywidualnym podejściem do dziecka. Jednocześnie wychowanie przedszkolne ma na celu wszechstronny jego rozwój, odpowiedni do możliwości. Oznacza to, że placówka przedszkolna powinna stworzyć takie warunki do nauki, zabawy i rozwoju, aby dziecko w pełni rozwinęło swoje możliwości.

Emocje

Istotna sferą u dziecka są emocje. Na tym etapie powinno ono być cały czas obserwowane przez kadrę pedagogiczną przedszkola. Niezwykle istotnie są emocje pierwszego dnia pobytu w placówce. Najczęściej przedkładają się one na cały późniejszy czas edukacji. Dlatego ważne jest, aby było ono dobrze przygotowane do pójścia do przedszkola. Nie może to być działanie tego typu, że dziecko dowiaduje się o tym w przeddzień i nie ma pojęcia jak to będzie wyglądało. Taka gwałtowna zmiana stanowiła by wstrząs. Konieczne są więc długofalowe przygotowania.

Wartości moralne i patriotyczne

Dzieci, które uczęszczają na zajęcia przedszkolne uczą się znaczenia głównych wartości moralnych. Wtedy to gromadzi doświadczenia w grupie rówieśniczej, dodatkowo ucząc się empatii, współczucia i opieki nad słabszymi. W przedszkolu również najlepiej kształtuje się postawę patriotyczną. Na tym etapie są to zazwyczaj podstawowe wiadomości o własnym kraju, fladze i hymnie. Wszelkie tego typu wiadomości o wiele łatwiej dziecko przyswaja w grupie i podczas zabawy.

Zabawa jako podstawa aktywności dziecka

Jest to główna forma działań placówki, jaką jest przedszkole. Nawet to, czego dziecko powinno się nauczyć, jest realizowane przez zabawę. Tym trybem młody człowiek ma zaspokojone swoje główne potrzeby, takie jak: potrzeba poznawcza, ruchu, działania a także doświadczania życia i świata w różnych jego aspektach i wymiarach.

Więcej informacji

Informacje dodatkowe znajdziesz na stronie npjs.warszawa.pl – Niepubliczne przedszkole Warszawa – dowiedz się więcej

Sprawdź także

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *