Jak wygląda praca doradcy finansowego z klientem?

Doradca finansowy to nikt inny, jak swojego rodzaju pośrednik pomiędzy klientem, który zamierza wziąć kredyt, a bankiem, który może udzielić takiego kredytu pod pewnymi warunkami. Doradca finansowy swoje miejsce zajmuje zazwyczaj w bankach, biurach doradztwa finansowego, jak również może pracować na własnym rozrachunku, jako prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Jest to zawód wykonywany przez  specjalistów, których zadaniem jest przekazanie merytorycznej wiedzy klientowi odnośnie jego stanu majątkowego, jak również pomóc mu z doborze odpowiedniego produktu finansowego, do którego zalicza się przede wszystkim kredyt hipoteczny, bądź kredyt na zakup samochodu. Doradcy, jako specjaliści mogą być zależni, bądź niezależni od pewnych instytucji finansowych. Bowiem niezależny doradca finansowy powinien przekazać klientowi merytoryczną wiedzę na temat produktów finansowych, aczkolwiek nie sugerując tym samym zakupu produktów konkretnej instytucji.

Jak wygląda praca doradcy finansowego z klientem?

Otóż każdy doradca finansowy powinien wykonywać swą pracę w sposób rzetelny, odpowiedzialny i profesjonalny. Pierwsze spotkanie z klientem opiera się przede wszystkim na wywiadzie z zakresu zapotrzebowania danego klienta na dany produkt finansowy, jak również sprawdzeniu jego historii i zdolności kredytowej. Ocenia się również to, czy klient ma możliwość zabezpieczyć kredyt przez hipotekę, bądź poręczycieli. Gdyż stwarza to możliwość szybszego, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez bank. Doradca finansowy składa zazwyczaj jednocześnie zapytanie o kredyt do kilku banków i na podstawie udzielonych przez te instytucje informacji, doradca wraz z klientem podejmuje decyzję o wyborze konkretnej opcji, która będzie najbardziej odpowiednia dla klienta.

Jak przedstawiają się zarobki doradcy finansowego?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku, czyli mediana na tym stanowisku wynosi 4300 zł brutto. Aczkolwiek co trzeci doradca finansowy otrzymuje wynagrodzenie w przedziale od 3500 zł brutto do 6100 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych doradców finansowych zarabia poniżej 3500 zł brutto. Kwoty te są uzależnione przede wszystkim o tego, na jakiej zasadzie doradca taki pełni swój zawód, czy pełni on swoją funkcję, jako pracownik danej firmy finansowej, czy też pracuje na własny rachunek, prowadząc własną działalność gospodarczą. Czynników jest wiele, gdyż należy tutaj również zaliczyć miasto, w którym wykonuje się ten zawód.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać doradcą finansowym?

Doradca finansowy to stosunkowo młody zawód na polskim rynku pracy. Aczkolwiek jest to niezwykle atrakcyjny zawód, cieszący się dużą renomą. Aby pracować w tym zawodzie wystarczy posiadać wykształcenie średnie, natomiast osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe są w stanie szybciej dostać pracę w tym zawodzie, w danej instytucji finansowej, bądź banku. Jeżeli chodzi o pożądane wykształcenie wyższe to zaliczyć tutaj można przede wszystkim ekonomię, matematykę, bądź zarządzanie. Studia nie są niezbędnym warunkiem, ale znacznie ułatwiają znalezienie odpowiedniej pracy w tym zakresie. Niezbędna jest także znakomita znajomość usług finansowych, jak również technik sprzedażowych, znajomość języków obcych i prawo jazdy. Prawo jazdy w niektórych przypadkach jest potrzebne, gdy jest konieczny dojazd do klienta. Doradca finansowy musi być także przygotowany na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Ma to związek z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Więcej informacji

Pod adresem https://optymalnykredyt.pl/ znajdziesz profesjonalne biuro doradców kredytowych – sprawdź więcej informacji!

Sprawdź także

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *